LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Bolesławiec Wojsko

Borsuk w Bolesławcu

Trwa kolejny dzień ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. Borsuk-17. Poza ważnymi ze względu na aspekt taktyczny i ogniowy zdarzeniami o charakterze militarnym, wiele uwagi poświęca się na tzw. działania niekinetyczne, czyli działania prowadzone innymi metodami niż walka zbrojna.

W piątek 24 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu odbyło się spotkanie specjalistów składu Zespołu Kryzysowego z układu pozamilitarnego reprezentowanego przez przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji, Straży Pożarnej, miejscowego WKU oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przedstawicielami wojska, którą reprezentował płk Piotrem Malinowskim dowódca ćwiczącej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ) wraz z oficerami CIMIC.

Spotkanie poza oczywistym nawiązaniem szeroko rozumianej współpracy, miało na celu rozpoczęcie procesu rozwiązania problemów i zagadnień powstających w czasie eskalacji konfliktu zbrojnego, a występującymi na styku wojsko – społeczność lokalna objętego kryzysem terytorium.

Spotkanie rozpoczęło zapoznanie z bieżącą sytuacją militarno- polityczną która jest na bieżąco podgrywana w ramach ćwiczenia. Szczegółowo omówiono aktualny status ludności cywilnej oraz rozmieszczenie infrastruktury krytycznej w rejonie prowadzenia działań.

Wiele uwagi poświęcono również wydolności funkcjonalnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz relacjom z podległymi urzędami i gminami.

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej zapoznał przybyłych z sposobami monitorowania sytuacji o charakterze kryzysowym oraz możliwościami reagowania na zdarzenia chemiczne, ekologiczne. Natomiast Powiatowy Komendant Policji ocenił poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony zdrowia i mienia. Zapoznał przybyłych z metodami prowadzenia działań kontrterrorystycznych i współpracą w tym zakresie z organami straży granicznej i służby celnej.

Wiele uwagi poświecono możliwościom udzielenia świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz wojska.

Obecnie czynnikiem wpływającym na efektywność i skuteczność operacji jest nie siła ognia, ale i działania niekinetyczne realizowane przez operatorów CIMIC, które ukierunkowane są na pozyskanie przychylności społeczeństwa w obszarze odpowiedzialności. Jednocześnie za metody niekinetyczne należy rozumieć cały zestaw skierowany na rozwój i współpracę powodujący pozytywne i trwałe zmiany w środowisku i mentalności ludzi. Nie są to na pewno kwestie łatwe do rozwiązania bo Wojna rządzi się swoimi prawami. Naszym zadaniem jest zapewnienie poczucia względnej stabilności w niepewnych czasach, objętej działaniami wojennymi państwa Wislandii i jego obywateli – podsumował gen. bryg. Stanisław Czosnek, dowódca Czarnej Dywizji.

Tekst: mjr Artur Pinkowski

Zdjęcia: por. Krzysztof Gonera

%d bloggers like this: