LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Zmiany w szeregach

 

W piątek 30 czerwca br. w Sali Tradycji 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) w Żaganiu, miała miejsce wyjątkowa uroczystość.

Podczas uroczystej zbiórki, w obecności sztandaru wojskowego, przełożeni, koledzy, żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej dowództwa Czarnej Dywizji spotkali się, aby pożegnać dotychczasowego proboszcza Parafii Wojskowej pw. Matki Boskiej Hetmańskiej Żołnierza Polskiego, księdza majora Pawła Wójcika. Oficer został wyznaczony na nowe stanowisko, a jego miejsce zajął ksiądz podpułkownik Radosław Michnowski, któremu powierzono pieczę nad parafią w pancernej stolicy Polski.

Tego dnia pożegnania również starszego chorążego Tomasza Żmudę, który został skierowany do pełnienia obowiązków poza strukturami sztabu Czarnej Dywizji oraz przywitano nowoprzybyłego oficera porucznika Grzegorza Muroń.

Tekst i zdjęcia: st. chor. Rafał Mniedło

%d bloggers like this: