LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Informacje/Wydarzenia Żagań

Strażacy Apelują!

Pożary sadzy w przewodach kominowych. Skutki pożaru sadzy mogą być bardzo poważne. W grę wchodzi czyjeś życie, bezpieczeństwo i często gromadzony przez wiele lat majątek, dlatego nie warto lekceważyć obowiązku przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych.
Statystyka 
W okresie od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku w woj. lubuskim doszło do około 250 pożarów sadzy w kominach.
Bezpieczny komin obowiązki o których należy pamiętać ! 
W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, istnieje prawny obowiązek nałożony na właścicieli lub zarządców obiektów związany z profilaktycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących okresach:
  1. Od palenisk opalanych paliwem stałym — co najmniej raz na 3 miesiące
  2. Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym — co najmniej raz na 6 miesięcy
  3. W obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Czynności, o których mowa powyżej, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
Co zrobić, gdy zapali się sadza w kominie? 
Gdy zapali się sadza w kominie należy niezwłocznie wezwać Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Należy wygasić ogień w piecu lub kominku oraz zamknąć dopływ powietrza do tych urządzeń. Kategorycznie zabronione jest wlewanie do palącego się komina wody, gdyż grozi to jego rozerwaniem.
Jak poznać, że doszło do zapalenia sadzy w naszym domu? 
Objawy pożaru sadzy w kominie to między innymi bardzo głośny szum spowodowany gwałtowną reakcją spalania w przewodzie kominowym. Oprócz tego z komina wydostają się płomienie, iskry oraz gęsty ciemny dym. Wysoka temperatura podczas pożaru sadzy doprowadza często do rozszczelnienia komina, co w konsekwencji może spowodować rozprzestrzenienie się ognia na cały budynek. Pęknięty komin stwarza także niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla i dymem.

Artykuł ze strony http://powiatzaganski.pl/PL/511/2828/Strazacy_Apeluja/k/

%d bloggers like this: