LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Chemiczne wyzwanie

Obsady posterunków obserwacyjnych z 34. Brygady Kawalerii Pancernej wzięły udział w treningu zgrywającym Systemu Wykrywania Skażeń, pk. Chmura-16.

Po zmaganiach w dywizyjnych zawodach użyteczno-bojowych Ośrodków Analizy Skażeń (OAS), w których chemicy żagańskiej brygady zdobyli drugą lokatę, przyszedł czas na kolejne, chemiczne wyzwania. W treningu wzięły udział obsady 1. i 2. kompanii z 1. Brabanckiego batalionu czołgów oraz batalionu logistycznego. Żołnierzy poddano m.in. sprawdzeniu z podstawowych norm z Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (OPBMR).

W trakcie ćwiczenia doskonaliliśmy umiejętności z zakresu ostrzegania i alarmowania wojsk, sporządzania i wysyłania komunikatów CBRN (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear), a także sposoby reagowania na zagrożenia skażeniami. – powiedział starszy szeregowy Grzegorz Brzozowski z OAS 34BKPanc.

Mimo dużej intensywności treningu i różnej trudności zadań obsady nieetatowych zespołów OPBMR zdały egzamin i udowodniły swój profesjonalizm i wysokie wyszkolenie, a tym samym przygotowanie do działania zgodnie z przeznaczeniem.

Tekst: ppor. Adrian Kacprzak

Foto: OAS 34BKPanc

Lokalna internetowa rozgłośnia radiowa
%d bloggers like this: