LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Przedsmak wojskowego rzemiosła

Ponad 400 uczniów klas mundurowych z różnych regionów Polski uczestniczyło w tegorocznej edycji „Ćwiczeń terenowych Commando”.

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” wspólnie z 23 Śląskim Pułkiem Artylerii na podstawie porozumień ze szkołami od kilku już lat wspierają edukację proobronną młodzieży zafascynowanej służbą w mundurze. Prowadzone od kwietnia do końca  czerwca zajęcia ukierunkowane były tak, aby uczniowie poznali przedsmak wojskowego rzemiosła oraz mogli się przygotować do służby w szeregach tworzonej obrony terytorialnej.

Zakładane cele szkolenia zostały osiągnięte. Podczas pięciodniowych obozów szkoleniowych młodzież miała niepowtarzalna okazję do rozwijania praktycznych umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Uczniowie doskonalili umiejętności strzeleckie, podstawy musztry, taktyki, udzielania pierwszej pomocy oraz obrony przed bronią masowego rażenia. Wiele uwagi poświęcono zasadom działania w sytuacjach kryzysowych i ratownictwu wodnemu realizowanymi w ramach programu “Bezpieczny Dolnoślązak”.

Każdorazowo po zakończeniu pięciodniowego obozu najlepsi uczniowie byli uhonorowani nagrodami rzeczowymi, a wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. W tym roku w obozach szkoleniowych wzięło udział 8 klas mundurowych, w sumie ponad 400 uczniów. Otrzymane wsparcie finansowe od Fundacji KGHM Polska Miedź pozwoliło na zakup dodatkowego wyposażenia, co jeszcze bardziej uatrakcyjniło program ćwiczeń terenowych Commando 2016.

Tekst i zdjęcia: 23Śpa

%d bloggers like this: