LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Symbol potęgi i chwały

Już za kilka dni obchodzić będziemy Dzień Flagi. Jednak czy na pewno wiemy, czym owa flaga jest lub czym powinna dla nas być i jak należy się do niej odnosić?

Biało czerwona flaga obok godła i hymnu narodowego to jeden trzech symboli naszej tożsamości narodowej. Symbole te kształtowały się i nabierały znaczenia na przestrzeni wieków, a dziś podkreślają niezależność i suwerenność, dumę i sławę naszej Ojczyzny.

Historia pokazuje, że symbole narodowe zawsze w dniach zwycięstw i klęsk stanowiły nienaruszalną relikwię, przemawiały silnie do uczuć patriotycznych i obywatelskich, a także pobudzały do działania w imię sprawy narodowej.

Polskimi barwami narodowymi jest biel i czerwień na fladze, a po raz pierwszy kolory te, jako narodowe, uznano już 3 maja 1792 roku. Na naszej fladze kolor biały oznacza czystość i niepokalanie, a czerwony odwagę i waleczność. Nasze barw narodowe biel i czerwień stanowią nie tylko oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale nade wszystko są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego.

Artykuł 28. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi:

  1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

  2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

  3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.

  4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

  5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

„…Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.” – wypis z Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

O TYM POWINNIŚMY PAMIĘTAĆ

Flagi państwowe wywieszamy, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe, a także wówczas, kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia naszego życia prywatnego.

Flaga państwowa z godłem nie powinna być używana przez obywateli, ponieważ jest zastrzeżona wyłącznie dla grupy podmiotów określonych w ustawie (placówki dyplomatyczne, lotniska, samoloty cywilne podczas lotów za granicą, kapitanaty portów, na statkach morskich).

Flaga, którą wieszamy powinna być czysta, wyprasowana i przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu; nie wywiesza się flagi, jeżeli jest ona brudna, podarta, spłowiała lub pomazana.

Flaga powinna być tak umieszczona, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie; jeżeli flaga zaplącze się dookoła drzewca, trzeba ją rozplątać.
• Trzeba zwracać uwagę na właściwą kolejność barw umieszczonych na fladze, jeżeli umieszczone są pionowo, kolor biały powinien znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

Jeżeli flaga jest w stanie nie nadającym się już do użytku, powinna być zniszczona w sposób godny, najlepiej przez spalenie lub pocięcie w taki sposób, aby rozdzielić barwy. Flaga z papieru nie powinna być porzucona, wyrzucana na śmietnik, ale zniszczona w sposób godny.

Na fladze nie należy umieszczać jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków, liter, obrazków.

Podczas ceremonii podnoszenia albo opuszczenia flagi, lub gdy flaga jest niesiona podczas przemarszu, przeglądu wszystkie osoby, z wyjątkiem tych, które są w mundurach, powinny być zwrócone twarzą do flagi, przyjąć postawę wyprostowaną, a chłopcy i mężczyźni zdjąć nakrycie głowy.

Flagi opuszczamy do połowy masztu tylko w szczególnych, określonych sytuacjach (żałoba).
• Drzewce lub maszt flagi przeznaczone są tylko do tego celu, nie umieszcza się na nich żadnych dekoracji ani znaków reklamowych.

Osoby z umieszczonym na ubraniu wizerunkiem flagi powinny o tym pamiętać i zachowywać się godnie.

Artystyczne przetworzenia wizerunku flagi nie mogą jej ośmieszać. Wizerunku flagi nie umieszcza się na chusteczkach, serwetkach, lub innych przedmiotach przeznaczonych do okresowego użycia i następnie wyrzucanych.

Niedopuszczalne jest niszczenie lub uszkadzanie flagi ani niegodne przy nich zachowanie.

Nie należy używać flagi podczas akcji protestacyjnych organizowanych przez grupy zawodowe lub społeczne, jeżeli nie jest to związane z walką o dobro całego narodu.

Otoczenie flagi państwowej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego powinniśmy reagować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz zgłaszać to odpowiednim organom (np. straży miejskiej, policji).

Tekst: mjr Artur Pinkowski

Zdjęcia: chor. Rafał Mniedło

Lokalna internetowa rozgłośnia radiowa
%d bloggers like this: