21 mln zł na rewitalizację w lubuskim!

Decyzją zarządu województwa dofinansowanie na projekty z zakresu rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 o łącznej wartości 21,1 mln otrzyma 6 podmiotów. Środki trafią do gmin: Sulęcin, Krosno Odrzańskie, Strzelce Krajeńskie, Żagań oraz Żary. Środki na rewitalizację otrzyma także Regionalne Centrum Animacji Kultury, z przeznaczeniem na przebudowę i remont budynku willowego, stanowiącego siedzibę jednostki. Lista rankingowa: Gmina Sulęcin –               Rewitalizacja parku miejskiego w  Sulęcinie – etap II, wartość projektu:              2,09 mln zł, dofinansowanie RPO L2020: 2,5 mln zł Gmina Krosno Odrzańskie  – Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej…

Read More

Lubuskie ma plan na 2017 rok

Drogi, inwestycje przeciwpowodziowe, ochrona zdrowia, rozwój przedsiębiorczości – to tylko niektóre obszary, na które przeznaczone zostaną  środki z budżetu województwa w 2017 roku. Plany na 2017 rok zapisane w projekcie budżetu zaprezentowane zostały podczas konferencji prasowej. – Mamy bardzo duży wzrost dochodów. Jest to przede wszystkim wpływ funduszy unijnych, ponieważ wprowadzamy do budżetu znaczną cześć inwestycji. Mamy też znaczny wzrost wydatków majątkowych – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Więcej informacji na http://lubuskie.pl/news/20014/806/Lubuskie-ma-plan-na-2017-rok/d,news-bootstrap/

Read More