Centrum Integracja w Zielonej Górze zaprasza osoby niepełnosprawne do aktywizacji zawodowej

      Centrum Integracja Zielona Góra realizuje obecnie trzy projekty służące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Cel – Praca! – efektywna aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością” „Sprawni w pracy 2016” „Informacja w Integracji” Wszystkie osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, zainteresowane podniesieniem swoich szans na zatrudnienie zapraszamy do udziału w projektach. W ramach projektów jest możliwość skorzystania ze wsparcia m.in. psychologa i prawnika, oraz doradcy zawodowego i pośrednika pracy, odbycia szkoleń zawodowych oraz warsztatów aktywizacji zawodowej. Osoby zainteresowane udziałem w…

Read More