Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przedstawił raport z wizytacji przeprowadzonych w domach pomocy społecznej

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przedstawił dziś raport z wizytacji przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur w domach pomocy społecznej. Raport powstał w wyniku wizytacji w 141 DPS w całej Polsce, prowadzonych od 2009 r. w tym m.in. 5. w województwie lubuskim. Mapa i adresy wszystkich wizytowanych placówek są dostępne na stronie rpo.gov.pl Raport zawiera zalecenia i wskazówki, które są ważne dla wszystkich domów pomocy społecznej w kraju. Co istotne, od 2017 r., dzięki dodatkowemu wysiłkowi KMPT, wizytacjami objęte są także placówki opieki działające na zasadach komercyjnych i do tej pory kierujące się wyłącznie…

Read More

Podsumowanie pracy Rzecznika Praw Obywatelskich w Lubuskiem w minionym roku

Co robił w 2016 w Lubuskiem RPO ? Jakimi sprawami zajmował się? W 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z ludźmi w prawie 50 miejscowościach w całym kraju, a jego przedstawiciele przyjmowali skargi i wnioski nie tylko w Warszawie, ale w dziewięciu miastach w Polsce. W ramach spotkań regionalnych RPO rozmawiał w 2016 roku z mieszkańcami Gorzowa, Międzyrzecza, Zielonej Góry, Słubic, Wschowy i Żagania. Każdego dnia RPO dostawał z województwa lubuskiego średnio dwa pisma – w ciągu roku wpłynęło do niego z regionu 632 nowe sprawy (na 22 tys.…

Read More

Lubuskie ma plan na 2017 rok

Drogi, inwestycje przeciwpowodziowe, ochrona zdrowia, rozwój przedsiębiorczości – to tylko niektóre obszary, na które przeznaczone zostaną  środki z budżetu województwa w 2017 roku. Plany na 2017 rok zapisane w projekcie budżetu zaprezentowane zostały podczas konferencji prasowej. – Mamy bardzo duży wzrost dochodów. Jest to przede wszystkim wpływ funduszy unijnych, ponieważ wprowadzamy do budżetu znaczną cześć inwestycji. Mamy też znaczny wzrost wydatków majątkowych – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Więcej informacji na http://lubuskie.pl/news/20014/806/Lubuskie-ma-plan-na-2017-rok/d,news-bootstrap/

Read More

W Lubuskiem ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona w województwie lubuskim. Każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca. Dotychczas Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pilotażowo wprowadzona była w trzech garnizonach. Teraz także mieszkańcy województwa lubuskiego mogą przekazać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa, które należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń…

Read More