LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Świętoszów Wojsko Żagań

Husarskie skrzydła za wielką wodą

Począwszy od wtorku, 17 kwietnia, przez kilka kolejnych dni przedstawiciele dowództwa 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz 10. Brygady Kawalerii Pancernej przebywali z roboczą wizytą w Fort Hood Killeen w amerykańskim stanie Texas.

Oficerowie Czarnej Dywizji oraz świętoszowskiej brygady odwiedzili amerykańskich żołnierzy z 1. Dywizji Kawalerii, aby nawiązać współdziałanie przed mającą niebawem nastąpić rotacją w ramach obecności Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej w Żaganiu oraz podległych garnizonach.

Kilkudniowa, robocza wizyta miała również na celu zacieśnienie przyszłych wzajemnych relacji, koordynację wspólnego szkolenia z pododdziałami Czarnej Dywizji oraz obserwację procesu przygotowania brygady do przerzutu do Polski, w rejon odpowiedzialności 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Tych kilka dni, to ważny etap rozpoczynającego się wkrótce przerzutu sił i środków kolejnej amerykańskiej brygady. Uszczegółowienie wszelkich terminów oraz synchronizacja czasowa, to niezbędna podstawa, aby sprawnie i bezkolizyjnie dokonać tej złożonej operacji logistycznej.” – podkreślił podpułkownik Adam Kocel, dowodzący grupą żagańskich oficerów podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Tekst: por. Krzysztof Gonera

Zdjęcia: PAO 1. Dywizji Kawalerii (US)

%d bloggers like this: