LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Rzemiosło chemika

Ostrzeganie i alarmowanie o skażeniach, realizacja przedsięwzięć rozpoznania, identyfikacji i monitoringu skażeń, to tylko wybrane epizody szkoleniowe, poddane sprawdzeniu podczas trzydniowego ćwiczenia taktyczno – specjalnego OBŁOK-18.

Tłem taktycznym realizowanego od 27 marca br. ćwiczenia zgrywającego wybrane elementy systemu wykrywania skażeń jest wyimaginowana sytuacja operacyjna, nieodzwierciedlająca żadnego realnego państwa i nieodnosząca się do jakichkolwiek rzeczywistych uwarunkowań polityczno-militarnych.

Zaangażowanie podczas tego specjalistycznego ćwiczenia jest niemałe – bierze w nim udział niemal stu żołnierzy z jednostek wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz trzydzieści jednostek różnego rodzaju sprzętu.

Istotą tego przedsięwzięcia szkoleniowego jest realizacja specjalistycznych zadań
w zakresie ostrzegania i alarmowania o skażeniach, sprawnej wymiany informacji o sytuacji skażeń oraz oceny jej wpływu na prowadzenie i planowanie działań”
– podkreśla szef wojsk chemicznych Czarnej Dywizji i jednocześnie kierownik ćwiczenia, podpułkownik Bogdan Wadyniuk.

We wtorek, 27 marca br. na żagańskich obiektach szkoleniowych zrealizowano część wstępną, obejmującą szkolenie kierownictwa ćwiczenia i ćwiczących oraz omówienie zasad BHP. Przeprowadzone zostały także zawody użyteczno – bojowe obsad brygadowych ośrodków analizy skażeń na szczeblu dywizji. Miejsca od pierwszego, do trzeciego zajęli kolejno reprezentanci 10 Brygady Kawalerii Pancernej, 34 Brygady Kawalerii Pancernej oraz 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych rozpoczęło się mini ćwiczenie, mające w głównej mierze na celu sprawdzenie obiegu informacji oraz działanie systemów teleinformatycznych.

Kolejne dni szkolenia obfitowały w reakcje ćwiczących na podgrywane epizody związane ze zdarzeniami CBRN, czyli incydentami chemicznymi, radiologicznymi, jądrowymi oraz niebezpiecznymi substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w przemyśle. Aby urealnić działanie szkolonych i pożądane reakcje, na potrzeby ćwiczenia powołana została grupa pozoracji pola walki, która „nękała” doskonalących swoje rzemiosło chemików częstymi wybuchami ćwiczebnych granatów łzawiących, czy szkolnych granatów chemicznych.

Przez cały ten czas kierownictwo ćwiczenia na bieżąco dokonywało koordynacji przebiegu ćwiczenia oraz założonych scenariuszy zdarzeń.

Istotą końcową przeprowadzonego ćwiczenia OBŁOK-18 jest przygotowanie elementów Systemów Wykrywania Skażeń 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej do udziału w planowanym na czwarty kwartał tego roku treningu przełożonego, pod kryptonimem BŁYSK-18.

Tekst i zdjęcia: por. Krzysztof Gonera

%d bloggers like this: