Amerykańscy żołnierze na warsztatach językowych

W środę 17 stycznia nauczyciele Szkoły Podstawowej numer 2 w Nowej Soli zorganizowali dla swoich uczniów warsztaty językowe, w których gościnnie uczestniczyli amerykańscy żołnierze stacjonujących w pancernej stolicy Polski – Żaganiu.

Podzieleni na grupy warsztatowe uczniowie przez około dwie godziny poznawali karty historii Stanów Zjednoczonych. Rozmawiali także z żołnierzami Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT) o ich zainteresowaniach, motywach wstąpienia do armii oraz wrażeniach dotyczących pobytu w Polsce. Interesowało ich dosłownie wszystko, jednak wspólnym językiem stała się muzyka i sport.

Przedstawiciele amerykańskich wojsk z Big Red One chętnie bawili się z uczniami w polskie łamańce językowe oraz wzięli udział w krótkiej lekcji języka polskiego. Były także krótkie lekcje tańca i śpiewu.

Bardzo ciekawym punktem spotkania był mecz piłki siatkowej, rozegrany z uczennicami klas drugich i trzecich nowosolskiej szkoły. Gra dostarczyła mnóstwo wrażeń i trudno powiedzieć, kto był lepszy.

To krótkie, aczkolwiek bardzo interesujące spotkanie było ciekawą, dwustronną lekcją. Zarówno żołnierze ABCT, jak i uczniowie szkoły ze spotkania wynieśli wartości związane z historią i kulturą Polski oraz Stanów Zjednoczonych. W pamięci uczestników meetingu pozostaną także poznawane zawiłości gramatyczne i wymowa obu języków, ale przede wszystkim relacje interpersonalne.

 

 

Tekst: por. Krzysztof Gonera

Zdjęcia: Archiwum SP 2

Related posts