LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Robocza wizyta

W niedzielę 6 sierpnia br. z roboczą wizytą w pancernej stolicy Polski, Żaganiu przebywał szef logistyki wojsk amerykańskich w Europie, generał dywizji Steven Shapiro.

Wizyta w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej rozpoczęła się od spotkania generała Shapiro z pełniącym obowiązki dowódcy Czarnej Dywizji, pułkownikiem Piotrem Zieją oraz przedstawicielami 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Podczas spotkania oficerowie poruszali kwestie doświadczeń zdobytych w trakcie dotychczasowej współpracy wojsk amerykańskich z dowództwem i oddziałami 11LDKPanc.

W dalszej części amerykańskim gościom przedstawiono stan infrastruktury technicznej oraz bazę szkoleniową, jaką dysponują jednostki żagańskiego garnizonu. Ostatnim punktem jednodniowej wizyty był pobyt generała Shapiro i asystujących mu oficerów w Świętoszowie, gdzie miało miejsce spotkanie z przebywającymi tam żołnierzami amerykańskimi.

Tekst i zdjęcia: por. Krzysztof Gonera

%d bloggers like this: