Podróż szlakiem bitewnych potyczek

 

Począwszy od poniedziałku, 5 czerwca br. przez kolejnych kilka dni żołnierze Czarnej Dywizji przemierzali miejsca bitewnych potyczek polskich wojsk okresu II Wojny Światowej w ramach przeprowadzonej podróży historyczno – geograficznej.

Przedsięwzięcie, w którym wzięli udział oficerowie dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, dowódcy i żołnierze z jednostek podległych oraz reprezentanci modułu szkoleniowego występujący spoza struktur dywizji, obejmowało wybrane miejsca województw Mazowieckiego i Łódzkiego.

Główne cele szkoleniowe zakładane do realizacji podczas tegorocznej podróży historyczno – geograficznej, stanowiły między innymi ocena możliwości wykorzystania naturalnych właściwości terenu w planowaniu, organizowaniu oraz prowadzeniu działań bojowych dywizji na terenie wskazanych województw, a także analiza i ocena bitew i walk II Wojny Światowej, prowadzonych na tych obszarach kraju.

Każdy dzień tego przedsięwzięcia szkoleniowego rozpoczynał panel wykładów, podczas których poruszano między innymi zagadnienia oceny terenu w rejonach prowadzenia podróży historyczno – geograficznej, kwestie wsparcia udzielanego przez ogniwa układu pozamilitarnego, czy ochrony dóbr kultury w czasie prowadzonego konfliktu zbrojnego. Podnoszono również sprawy związane z pokonywaniem obrony szerokich przeszkód wodnych oraz ich wpływu na prowadzenie działań bojowych.

Zgodnie z przyjętym planem po zakończonych panelach teoretycznych następowało przemieszczenie oficerów w wyznaczone miejsca w terenie, gdzie prowadzono rekonesanse kluczowych rejonów obrony oraz natarcia.

Kilkudniowy pobyt w rejonie województw mazowieckiego i łódzkiego był także okazją do zapoznania się z infrastrukturą krytyczną regionu, a także z historią i współczesnym przeznaczeniem 1 Bazy Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej.

Wierni słowom marszałka Józefa Piłsudskiego, iż „naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek w teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” uczestnicy podróży historyczno – geograficznej odwiedzili również Muzeum bitwy nad Bzurą, gdzie kustosz obiektu w barwny sposób relacjonował wydarzenia wojennej pożogi 1939 roku.

Tekst i zdjęcia: por. Krzysztof Gonera

Related posts