LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Niekinetyczne aspekty ćwiczenia BÓBR-17

 

Kolejny dzień ćwiczenia dowódczo – sztabowego szkieletowego trwa. Podgrywane incydenty taktyczne prowokują reakcje ćwiczącej brygady. Są to jednak nie tylko zdarzenia o charakterze militarnym. Znaczna ich część wiąże się z działaniami niekinetycznymi.

Każdy incydent zbrojny ma bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa ludności cywilnej. W ćwiczeniu BÓBR-17 zadanie zapewnienia przestrzegania praw humanitarnych przez wojska Wislandii spoczywa na jednej z komórek Kierownictwa Ćwiczenia.

Specjaliści z układu pozamilitarnego reprezentowani przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z oficerami CIMIC oraz dowództwa Czarnej Dywizji tworzą tak zwany White Cell. Generują oni i podgrywają do rozwiązania problemy konfliktu zbrojnego na styku wojsko – społeczność państwa objętego kryzysem.

We wtorek na stanowisku kierowania ćwiczeniem odbyło się zainscenizowane spotkanie przedstawicieli White Cell, którzy wcielili się w role władz powiatu wyszkowskiego, straży pożarnej oraz policji miejscowości Wyszków. Ich partnerami w rozmowie byli przedstawiciele ćwiczącej brygady, którzy w swoim obszarze odpowiedzialności mają szeroko rozumianą działalność niekinetyczną.

Podczas spotkania podejmowano między innymi problem dostarczenia wody pitnej do miasta, spraw związanych z uchodźcami, czy niepokojących działań grup przestępczych, nękających okoliczną ludność cywilną.

Nie są to na pewno kwestie łatwe do rozwiązania. Wojna rządzi się swoimi prawami, a naszym zadaniem jest zapewnienie poczucia względnej stabilności w niepewnych czasach, objętej działaniami wojennymi państwa Wislandii i jego obywateli” – zauważył Wojciech Dębowski, przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

To nie ostatnia odsłona niekinetycznego aspektu ćwiczenia, której sprawdzeniu wciąż poddawani są żołnierze ćwiczącej Wielkopolskiej Brygady.

Tekst: por. Krzysztof Gonera

Zdjęcia: st. chor. Rafał Mniedło

%d bloggers like this: