LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Żołnierski test sprawności

W 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej rozpoczął się egzamin sprawności fizycznej, który co roku muszą zaliczyć wszyscy żołnierze zawodowi.

– Codzienny poranny rozruch fizyczny o długości około 3 kilometrów, regularne zajęcia z wychowania fizycznego i nieco ruchu poza „służbą” wystarczy, aby przygotować się do rocznego sprawdzianu sprawności fizycznej. – mówi szef sekcji wychowania fizycznego i sportu, major Rafał Jarosz.

Każdy żołnierz musi zaliczyć cztery konkurencje oceniające wytrzymałość, siłę ramion i mięśni brzucha oraz szybkość i zwinność. Trzeba wykazać się w marszobiegu na 3 km (kobiety – 1 km) lub pływaniu przez 12 min., podciąganiu na drążku lub ugięciach ramion, skłonach tułowia przez 2 min. oraz biegu wahadłowym 10 x 10 m. To ostatnie ćwiczenie można zamienić na bieg zygzakiem po tzw. kopercie. Pomimo tego, że konkurencje dla wszystkich są identyczne, różne są normy ćwiczeń. Uzależnione to jest od wieku, płci, stanowiska i rodzaju jednostki wojskowej.

Ci, którzy nie podejdą do testu nie mając usprawiedliwienia, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami np. obniżeniem ogólnej oceny do oceny dostatecznej lub wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Sprawdzian nikogo nie ominie. – przestrzega mjr Jarosz.

Obowiązkiem każdego żołnierza, zapisanym w ustawie pragmatycznej, jest przystąpienie każdego roku do sprawdzianu. Ci, którzy w maju, czerwcu z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie będą mogli podejść do testów, będą je mogli zdawać jesienią. O terminach egzaminów decydują dowódcy jednostek wojskowych.

Tekst: SWFiS

Foto: kpt. Rafał Nowak

%d bloggers like this: