LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Artyleryjskie szkolenie

 

Przez trzy kolejne dni, począwszy od 9 maja br. na świętoszowskim poligonie artylerzyści Czarnej Dywizji doskonalą niczym mantrę swoje specjalistyczne rzemiosło.

Trzydniowe szkolenie realizowane w formie warsztatów roboczych przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE prowadzi szef Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA) 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc), pułkownik Mirosław Misior.

W przedsięwzięciu tym uczestniczą szefowie WRiA brygad zarówno z Czarnej Dywizji, jak i osoby funkcyjne spoza jej struktur. W warsztatach biorą również udział dowódcy kompanii wsparcia, dowódcy plutonów przeciwpancernych PPK SPIKE oraz obsługi wyrzutni.

Zajęcia prowadzone są dwutorowo. Panel teoretyczny w formie wykładów wzbogacają odbywające się równolegle zajęcia praktyczne, realizowane przez grupy wykonujące zadania ogniowe.

Celem warsztatów jest między innymi doskonalenie wiedzy w zakresie roli i zadań poszczególnych elementów ugrupowania bojowego wojsk własnych, sposobu realizacji zadań oraz możliwości wsparcia na rzecz pododdziałów ogólnowojskowych. W przypadku strzelających zaś doskonalenie umiejętności wykonywania norm szkoleniowych i wykonywania zadań ogniowych w różnych warunkach atmosferycznych” – zaznacza szef WRiA Czarnej Dywizji, pułkownik Misior.

Szkoleniowe przedsięwzięcie nadzorują przedstawiciele Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii. Pierwszy dzień artyleryjskich warsztatów obserwował także dowódca 11LDKPanc, generał brygady Stanisław Czosnek.

Tekst: por. Krzysztof Gonera

Zdjęcia: por. Krzysztof Gonera, szer. Natalia Wawrzyniak

%d bloggers like this: