LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Bolesławiec Wojsko Żagań

W drodze do Kosowa

17 maja, kilka godzin przed wschodem słońca, pierwsza grupa żołnierzy XXXIV zmiany PKW KFOR rozpoczęła przemieszczenie w rejon misji.

Po osiągnięciu gotowości do wyjazdu, punktualnie o trzeciej nad ranem niemal stu żołnierzy opuściło koszary 23 pułku artylerii i przemieściło na lotnisko wojskowe we Wrocławiu. Przed wyjazdem z Bolesławca szef sztabu pułku, podpułkownik Witold Zawadzki osobiście uścisnął każdemu żołnierzowi dłoń, życząc spokojnej misji i szczęśliwego powrotu do domu.

Na twarzach podwładnych podpułkownika Jarosława Radzimierskiego, dowódcy XXXIV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR, widać było wzruszenie z powodu półrocznego rozstania z najbliższymi i rodzinnym garnizonem, z drugiej zaś satysfakcję z rozpoczęcia realizacji zadań mandatowych w odległym Kosowie, do których przygotowywali się od roku.

Ostatnim akcentem pożegnania I tury wyjeżdzających „misjonarzy” było spotkanie z Dowódcą 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, generałem dywizji Jarosławem Miką i Dowódcą 23 pułku artylerii, pułkownikiem Pawłem Świtalskim, którzy pożegnali żołnierzy na płycie wrocławskiego lotniska.

***

Trzon XXXIV zmiany PKW KFOR w Republice Kosowa stanowią żołnierze 23 pułku artylerii z Bolesławca, z którego do Kosowa wyjedzie blisko 110 żołnierzy. Transport żołnierzy do rejonu misji odbędzie się drogą powietrzną. Operacja przemieszczania żołnierzy zakończy się z końcem maja br.

Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński

Zdjęcia: mjr Jerzy Juchaniuk

%d bloggers like this: