LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Bojowy wysiłek żołnierzy batalionu

 

Żołnierze 1 kompanii łączności 11 batalionu dowodzenia uczestniczyli w zajęciach z terenoznawstwa, których celem było sprawdzenie stopnia wyszkolenia pododdziałów w pokonywaniu terenu marszem pieszym.

Marsz to zorganizowany ruch wojsk w kolumnach organizowany w celu osiągnięcia wyznaczonego rejonu lub wyjścia na wyznaczoną rubież z zachowaniem zdolności do wykonania zadań bojowych. Celem takich zajęć jest sprawdzenie czynności żołnierzy podczas marszu oraz podczas organizacji zabezpieczenia bojowego w czasie postoju.

Celem metodycznych zajęć pokazowych, które odbyły się 22 lutego br., było doskonalenie zasad przygotowania i wykonania marszu oraz zachowania zdolności do prowadzenia walki, a także sprawdzenie działania żołnierzy po ogłoszeniu alarmu i umiejętności zachowania rejonu alarmowego.

Po przyjęciu meldunków o gotowości do rozpoczęcia marszu, postawiono rozkaz bojowy, w którym wyznaczona była trasa marszu, kolejność pododdziałów w ugrupowaniu oraz omówione były sygnały dowodzenia.

W programie znalazły się zagadnienia związane z zasadami marszu ubezpieczonego, pokonywanie terenu skażonego, ewakuacja rannego z pola walki, zajmowaniem pozycji oraz organizacja systemu łączności wewnętrznej. Każdy żołnierz niósł ze sobą broń i wyposażenie, które ważyły kilkadziesiąt kilogramów.

Wszyscy żołnierze wykazali się sporym zaangażowaniem, zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Mieli oni ponadto okazję do sprawdzenia własnej odporności na długotrwały wysiłek fizyczny w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Tekst: por. Krzysztof Jędrys

Zdjęcia: sierż. Krzysztof Dziuk

%d bloggers like this: