LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Wspólne szkolenie w Kosowie

 

Kompania manewrowa XXXV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie wzięła udział w treningu Cordon & Search przeprowadzonym wspólnie z amerykańskimi żołnierzami.

4 lutego 2017 r. w bazie Camp Vrelo żołnierze 2 plutonu kompanii manewrowej doskonalili procedury Cordon & Serch, czyli ochrony, obrony i przeszukiwania obiektów. W oparciu o infrastrukturę i obiekty szkoleniowe bazy tzw. rejon zurbanizowany żołnierze mogli ćwiczyć w zróżnicowanych warunkach terenowych, atmosferycznych i dobowych.
W ramach praktycznego działania żołnierze plutonu polskiego i amerykańskiego ćwiczyli przeszukiwanie miast oraz wejście i przeszukanie pojedynczego budynku. Ćwiczenie charakteryzowało się dużą dynamiką i realizmem. Scenariusz zajęć zakładał kilka różnych sytuacji do rozwiązania. Żołnierze musieli zabezpieczyć wyznaczony sektor działań w terenie zurbanizowanym, przeszuka budynki, ująć terrorystów, a także opanować wyznaczoną infrastrukturę oraz wykona procedury uwolnienia przetrzymywanych osób. Wspólny trening miał na celu usprawnienie oraz ujednolicenie działań i procedur podczas sojuszniczych akcji w rejonie misji.
Amerykanie wysoko ocenili wyszkolenie polskich żołnierzy, a także wyrazili zadowolenie z osiągniętych celów szkoleniowych. Uzyskane w toku zajęć doświadczenia oraz wnioski przyczynią się do dalszego doskonalenia umiejętności żołnierzy wchodzących w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód MNBG-E (Multinational Battle Group-East), w składzie której działają polscy żołnierze. 
Tekst: por. Kamila Makowiecka-Fijołek
Zdjęcia: st. szer. Andrzej Kuś

%d bloggers like this: