LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Informacje/Wydarzenia Wiadomości sportowe Żagań

I Mistrzostwa Powiatu Żagańskiego w Street Workout

 

3 czerwca w godzinach 10:0019:00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Gimnazjalna 13, 68-100 Żagań
Starosta Powiatu Żagańskiego i sekcja Oyama Karate – Thai Kick Boxing Wojskowego Klubu Sportowego „Sobieski” ma zaszczyt zaprosić Reprezentację Waszego Klubu do wzięcia udziału w:

I MISTRZOSTWA POWIATU ŻAGAŃSKIEGO W STREET WORKOUT „Bitwa o Powiat”

Regulamin

1.ORGANIZATOR:
Starosta Żagański
OYAMA Karate i Thai Kick Boxingu WKS „Sobieski” Żagań

2.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
03.06.2017 r../sobota/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Gimnazjalna 13, 68-100 Żagań

3.KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:
Artur Niezgoda tel. 602127747 e-mail: artur.niezgoda@wp.pl
Informacje o konkursie dostępne będą na stronie Powiatu Żagańskiego oraz pod telefonem 68 477 79 17.
Rejestracja zawodników – 68 477 79 09

4.ZAWODY MAJĄ NA CELU:
Popularyzację sportu oraz zdrowia poprzez aktywność ruchową, promocję powiatu, popularyzację dyscypliny sportowej – Street Workout wśród młodzieży szkolnej.

5. KONKURENCJE:

a) PIERWSZY KROK
(dla zawodników i zawodniczek początkujących)

– Podciąganie nachwytem
– Pompka klasyczna
(Dla dzieci, młodzieży i dorosłych / kobiety i mężczyźni oddzielne kategorie wiekowe)

Kategorie wiekowe:
– Do lat 10, 11 – 14, 15 – 19, + 20
(o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia)

b) MASTERS CHAMPIONS
(dla zawodników i zawodniczek zaawansowanych)

a) Freestyle – Dowolny program 1,5 minuty ( kategoria open / kobiety i mężczyźni osobno)
b) Siłówka – zostanie rozegrana w dwóch kategoriach wagowych do 80 kg i ponad 80 kg.
– Podciąganie nachwytem na drążku z obciążeniem 10 kg na pasie.
– Pompki na poręczach z obciążeniem 10 kg na pasie.

6. NAGRODY:
– Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w Mistrzostwach.
– Pierwszy krok – za zajęcie I , II , III , miejsca – medal, dyplom. Dla IV do VI miejsca dyplom dla finalistów.
– Masters Champions – za zajęcie I , II , III , miejsca – puchar, medal, dyplom. Dla IV do VI miejsca dyplom dla finalistów.
Organizator zapewni nagrody rzeczowe dla uczestników Mistrzostw za zajecie I, II i III miejsca po pozyskaniu ich od sponsorów.

7. KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Sędziowie punktujący:
– Mariusz Drochliński – Szprotaw
( V-ce Mistrz Polski 2012 w podciąganiu na drążku , wielokrotny zdobywca pucharów Polski w Street Workout)
– Mariusz Szczepanowski – Gromadka
(Mistrz Polski Street Workout 2015 r, wielokrotny zdobywca pucharów w Polsce i zagranicą)
Krzysztof Susidko – Gromadka
(Wielokrotny medalista zawodów i pucharów Polski)

Sędzia Główny nie punktujący
Artur Niezgoda – Żagań
(Wielokrotny Mistrz Polski w tańcu freestyle i sztukach walki. Instruktor Mistrzów Świata , Europy i Polski w tańcu freestyle i sztukach walki)

8.UCZESTNICTWO
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy i zawodniczki posiadający:
– Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zawodach jest terminowe przesłanie zgłoszenia udziału w zawodach drogą e-mailową do dnia 15.05.2017r. na adres: e-mail: artur.niezgoda@wp.pl
(po tym terminie organizator może nie przyjąć zgłoszenia)
– Wszelkich informacji udziela – Kierownik Organizacyjny Mistrzostw
– Podpisane oświadczenie przez zawodnika o udziale w Mistrzostwach zgodne z wzorem,
– Osoby niepełnoletnie po przedstawieniu pisemnej zgody pełnoprawnych rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Mistrzostwach zgodnie z wzorem,
– Udział w zawodach 10 PLN za każdą konkurencję – płatne przy rejestracji w dniu zawodów.
– potwierdzenie udziału w mistrzostwach w biurze organizacyjnym zawodów w dniu 03.06.2017 r.
– Organizator zapewnia sprzęt do ćwiczeń. Zawodnik nie może korzystać ze swojego sprzętu.

9. Informacja organizatora
Zawodnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora Mistrzostw.
Zawodnik biorący udział w zawodach zna swój stan zdrowia i bierze udział w Mistrzostwach wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia związane z uszkodzenie ciała w trakcie Mistrzostw.

10. NAGRODY:
– Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w Mistrzostwach.
– Pierwszy krok – za zajęcie I , II , III , miejsca – medal, dyplom. Dla IV do VI miejsca dyplom dla finalistów.
– Masters Champions – za zajęcie I , II , III , miejsca – puchar, medal, dyplom. Dla IV do VI miejsca dyplom dla finalistów.
Organizator zapewni nagrody rzeczowe dla uczestników Mistrzostw za zajecie I, II i III miejsca po pozyskaniu ich od sponsorów.

11. NOCLEGI, WYŻYWIENIE, KOSZTY PRZEJAZDU:
Uczestnicy turnieju pokrywają we własnym zakresie koszty ewentualnego noclegu, wyżywienia oraz przejazdu.

12. INNE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
– Organizator prosi o bezwzględne przestrzeganie terminu zgłoszeń i innych ustaleń tego Regulaminu. Nie stosowanie się do obowiązujących ustaleń spowoduje niedopuszczenie zawodnika lub ekipy do zawodów.
– Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach znają swój stan zdrowia i biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Zawodników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna.
– Protesty należy składać do Sędziego Głównego.
– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
– W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator i Sędzia Główny.
– Organizator zastrzega sobie prawo zmian w tym Regulaminie, łączenia bądź usunięcia wybranych kategorii w zależności od zaistniałej sytuacji.
– Wszelkie pozostałe informacje dotyczące niniejszych Zawodów można uzyskać pod numerem telefonu: 602127747 Artur Niezgoda
– organizator zastrzega sobie prawo do upowszechniania zdjęć z wizerunkiem zawodników biorących udział w zawodach w celach promocyjnych.

Czas trwania Mistrzostw określa sędzia główny w zależności od ilości uczestników.
W sytuacjach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego. Od decyzji ostatecznej nie służy odwołanie.
Nad przebiegiem turnieju przerwami w trakcie jego trwania czuwa sędzia główny.
W przypadku awarii sprzętu sędzia główny ma prawo zakończyć lub przerwać zawody bez wyłonienia zwycięzców.

Organizatorzy
I Mistrzostwa Powiatu Żagańskiego W Street Workout
„Bitwa o Powiat”
życzą sportowych sukcesów oraz miłego pobytu w Żaganiu

FORMA ROZGRYWANYCH KONKURENCJI

1. MASTERS CHAMPIONS

Regulamin FREESTYLE
Zawody Frestyle zostaną przeprowadzone w dwóch etapach.
a) Eliminacje
b) Finał
– Eliminacje – uczestnik prezentuje wcześniej ułożony przez siebie układ / choreografię bazując na swoich freestylowych umiejętnościach. Długość występu to 2 min. Dowolne są figury dwójkowe (pod warunkiem że zawodnik jest w trudniejszej pozycji). Czas jest liczony od momentu gdy zawodnik potwierdzi swoją gotowość i da znać obsłudze technicznej że może odliczyć czas, oraz puszczać muzykę (warunek własnej muzyki), jeśli ów czas dopłynie końca w trakcie wykonywania jakiegoś elementu uczestnikowi pozwala się na jego dokończenie. Każdy uczestnik jest punktowany indywidualnie. Po zobaczeniu wszystkich występów nastąpi krótka przerwa techniczna po której sędziowie wyczytają 5 numerów zawodników którzy otrzymali największą punktację i przechodzą do FINALU (W razie uczestnictwa malej ilości zawodników zostaną wyczytane 3 numery)
Każdy uczestnik jeśli chce mieć własny utwór muzyczny musi go przynieść ze sobą na pendrive (mp3), NIE dostosowanie się do warunków własnej muzyki startowej skutkuje tym że zawodnik będzie startował do losowo wybranego utworu.
– Finał – Uczestnicy finału prezentują jak najlepsze umiejętności w dowolnym układzie Freestylowym tylko własną masą ciałem (bez figur dwójkowych). Długość występu to 1.5 min. Czas jest liczony od momentu gdy zawodnik potwierdzi swoją gotowość .W finale utwór muzyczny dla wybranych numerów jest tylko jeden wyszukany losowo przez organizatorów . Po zakończeniu występów danych zawodników nastąpi narada sędziowska podczas której zostanie wyłoniony zwycięzca , czyli 1,2,3, miejsce.
– Oceny sędziów – Zawodnik oceniany jest przez sędziów w trzech kategoriach SIŁA, DYNAMIKA, COMBO,. Każda kategoria w której zawodnik jest oceniany posiada inną wagę.
SIŁA – Wszystkie elementy statyczne i siłowe 1-10 pkt
DYNAMIKA – przeskoki , obroty 1-10 pkt
COMBO – Różnorodność występu, kombinacje kilku trików 1-10 pkt
Sędziowie zwrócą szczególną uwagę na jakość wykonywanych elementów , czas trwania elementów statycznych, umiejętność łączenia elementów (combo) i płynność przechodzenia między elementami (flow).

REGULAMIN SIŁÓWKA – PULL UP
(w dwóch kategoriach wagowych – DO 80 KG / PONAD 80 KG)

• Podciąganie nachwytem na drążku z obciążeniem 10 kg na pasie
Wykonanie – Próbę wykonujemy wcześniej zadeklarowanym chwytem (nachwyt). Zaczynamy z pełnego zwisu o pełnym wyproście ramion , wyprostowanych i opuszczonych nogach. Na sygnał sędziego wykonujemy podciąganie bez pomocy nóg, nogi przez cały czas próby pozostają złączone , wyprostowane i opuszczone / do przeniesienia brody nad drążek . Ruch kończymy pełnym zwisem i chwilowym zatrzymaniem o wyprostowanych ramionach gdzie następuje zaliczenie powtórzenia. Ruch rozpoczęty przed zaliczeniem przez sędziego nie będzie zaliczony . Można poprawić uchwyt w dowolnej pozycji, lecz nie można zmienić wcześniej zadeklarowanego chwytu. Zabrania się wzywania rękawiczek, taśm itd. , wykonanie ma być gołymi rękoma (można używać magnezji)
SĘDZIOWIE
Sędzia 1 – wydaje komendy do rozpoczęcia i ukończenia próby.
Sędzia 2 – ocenia poprawność wykonania ruchu i zalicza (poprawia) wykonanie powtórzenia.
NIEZALICZENIE RUCHU
– brak przeniesienia brody nad drążek
– brak zatrzymania w dolnym położeniu
– brak pełnego wyprostu
– wykonanie ruchu za pomocą nóg
– gdy zawodnik opuści drążek
WYGRANA – Wygrywa zawodnik z największą poprawnie wykonaną ilością powtórzeń. W przypadku remisu nastąpi dogrywka z obciążeniem 20 kg na pasie.. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia o wygranej zadecyduje waga zawodnika (cięższy WYGRYWA)

• Pompki na poręczach z obciążeniem 10 kg na pasie.
Wykonanie – Zaczynamy od pełnego wyprostu ramion do minimum konta prostego w stawach łokciowych. Zawodnik czeka w pozycji w której ma wyprostowane ramiona w stawach łokciowych ze złączonymi wyprostowanymi nogami, na wyraźną komendę sędziego wykonujemy pompkę na poręczach , każde wykonane powtórzenie przed komendą sędziego będzie nie zaliczone. Każde powtórzenie akcentujemy wyraźnie u góry wyprostem ramion w maksymalnym swoim zakresie w stawie łokciowym. Podczas wykonywania pompek nie wolno pomagać sobie nogami.

Wygrywa zawodnik z największą ilością poprawnie wykonanych powtórzeń. W przypadku remisu nastąpi dogrywka z obciążeniem 20 kg na pasie. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia o wygranej decyduje waga zawodnika (Cięższy wygrywa)
Suma punktów Podciąganie + Pompki na poręczach z obciążeniem 10 kg .
Każde zaliczone podciągnięcie na drążku z obciążeniem 10 kg – 2 Pkt.
Każda zaliczona pompka na poręczach z obciążeniem 10 kg – 1 Pkt.
Suma punktów z powyższych konkurencji daje nam wynik końcowy w kategorii SIŁOWEJ do 80 kg i ponad 80 kg.

2. PIERWSZY KROK

• REGULAMIN POMPKA KLASYCZNA
Wykonanie – z podporu leżąc przodem, nogi złączone, dłonie na szerokości barków, ćwiczący ugina ręce w stawach łokciowych tak, aby barki znalazły się co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany), po czym dokonuje wyprostu w ww. stawach aż do uzyskania pozycji wyjściowej; liczone są prawidłowo wykonane powtórzenia ćwiczenia; w trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych.

• REGULAMIN PODCIĄGANIE NACHWYTEM
Wykonanie – pozycja wyjściowa – zwis na drążku , ręce proste w łokciach, rozstaw na szerokości barków, nogi wyprostowane w kolanach -> podciągnięcie zaliczamy od pełnego zwisu do momentu podciągnięcia się brodą powyżej drążka, powrót do pozycji wyjściowej. Dozwolone jest odpoczywanie podczas zwisu. Niedozwolone jest huśtanie się na drążku i wszelkiego rodzaju kopanie nogami.

Wygrywa zawodnik z największą ilością poprawnie wykonanych powtórzeń
(Suma punktów Podciąganie nachwytem + Pompki klasyczne).
– każde zaliczone podciągnięcie na drążku – 2 Pkt.
– każda zaliczona pompka – 1 Pkt.
Suma punktów z powyższych konkurencji daje nam wynik końcowy.
W przypadku remisu o wygranej decyduje waga zawodnika (Cięższy wygrywa)

%d bloggers like this: