LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Zmiana warty w 34BKPanc

 

16 stycznia br., na placu apelowym 34. Brygady Kawalerii Pancernej (34BKPanc) odbyło się uroczyste przekazanie dowodzenia brygadą.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku dowódcy Czarnej Dywizji, gen. dyw. Jarosławowi Mika, przez prowadzącego ceremonię szefa szkolenia brygady, ppłk. Jarosława Górowskiego. Podczas przeglądu pododdziałów, dowódcy dywizji towarzyszyli dotychczasowy dowódca 34BKPanc, pułkownik Krzysztof Pokropowicz oraz obejmujący obowiązki, pułkownik Dariusz Lewandowski.

Wśród obecnych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, dowódców jednostek, reprezentantów służb mundurowych oraz organizacji współpracujących i wspierających żołnierzy brygady. Głównym punktem uroczystego apelu było przekazanie sztandaru brygady w ręce obejmującego obowiązki dowódcy, płk. Lewandowskiego. Następnie podpisano protokół przekazania i przyjęcia obowiązków dowódcy 34BKPanc.

Ważnym momentem było wręczenie nowemu dowódcy brygady wyróżniającego pancerniaków „Czarnej Dywizji”, czarnego naramiennika, a także Odznaki Pamiątkowej brygady i sznura „Fourragere”, w barwach Belgijskiego Krzyża Wojennego. Żołnierze brygady, jako jedyni w Wojsku Polskim, zakładają go do munduru galowego.

Gen. Mika w swoim przemówieniu powiedział: – Nie jest łatwo żegnać podwładnego, który niejednokrotnie w czasie swoich działań stanowił wzór, nie tylko dla młodszego pokolenia, ale wzór przede wszystkim dla swoich żołnierzy, podwładnych. Pan pułkownik dowodził brygadą od 2011 roku, tj. niemal sześć lat, oddając serce, często nie szczędząc swojego czasu, by sprostać niełatwym, stawianym brygadzie wyzwaniom. Wielki profesjonalizm, terminowość, rzetelność wykonywania zadań, to tylko kilka przymiotów, które charakteryzują bogatą służbę wojskową płk. Pokropowicza. Ogromne doświadczenie, zdobywane na różnych szczeblach dowodzenia, a wykorzystane tutaj w 34. brygadzie najlepiej odzwierciedlają jej dokonania w ostatnich latach. To pod pana Pułkownika dowództwem 34. Brygada Kawalerii Pancernej stała się wizytówką sił zbrojnych.

Odchodzący płk Pokropowicz podsumował okres swojego dowodzenia słowami: – Przede wszystkim chcę moim podwładnym, serdecznie, po żołniersku, z głębi serca podziękować. Gdyby nie wy, nie miałbym tego spokoju i tej pewności w dowodzeniu, jaką miałem. Chcę podziękować dowódcy dywizji, a na jego ręce poprzednikom pana generała Miki, bo od generała Różańskiego zaczynałem dowodzić brygadą. Chcę podziękować za klarowne, przejrzyste stawianie zadań brygadzie, chcę podziękować za zaufanie i swobodę w wykonaniu zadań – to są dwie rzeczy bardzo ważne dla dowódcy. Ja to dostałem i mam nadzieję, że z tego zadania i tych zadań, które zostały na mnie nałożone, wywiązałem się.

Uroczysty apel zwieńczył swoim przemówieniem nowy dowódca 34BKPanc płk Lewandowski: – Dla mnie osobiście jest to jeden z najważniejszych dni w moim życiu, jak nie najważniejszy. Jest to wielki honor przyjąć dowodzenie 34. Brygadą Kawalerii pancernej, brygadą wchodzącą w skład Czarnej Dywizji. Jak wiemy, trzonu wojsk pancernych i zmechanizowanych w siłach zbrojnych. Dziękuję w tym miejscu panu płk. Pokropowiczowi za przygotowanie trwałych fundamentów do dowodzenia brygadą, ja tu nic nie muszę poprawiać. Dowódcy się zmieniają, jest to naturalna kolej rzeczy, ale jednostki trwają. Przed brygadą wiele wyzwań – wyzwań, które należy przekuć w sukces, czego wszystkim żołnierzom, pracownikom oraz sobie życzę.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie rozkazu specjalnego dowódcy brygady, w którym płk Pokropowicz podziękował swoim podwładnym. „Przyjemnością jest dowodzić takim zespołem, który myśli o tym „jak” wykonać zadania, a nie „czy”. Za bezgraniczną gotowość do pracy, poświęcenie i przekonanie do jakości służby i pracy, jako dowódca serdecznie wam wszystkim po żołniersku dziękuję”. Następnie dowódca brygady wręczył pisemne podziękowania dla żołnierzy oraz pracowników wojska.

W dalszej części delegacja poszczególnych korpusów osobowych, pod przewodnictwem pełniącego obowiązki szefa sztabu brygady, majora Dariusza Kląskały wręczyła odchodzącemu dowódcy replikę sztandaru, jako najważniejszego symbolu brygady. W uznaniu zaangażowania w działalność na rzecz 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, płk Pokropowicz otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Stowarzyszenia 3. pcz”. Odznakę wręczył prezes zarządu stowarzyszenia, płk w st. spocz. Stefan Kozak.

Wojskową asystę honorową stanowiły poczet sztandarowy i kompania honorowa 34BKPanc, dowodzona przez kpt. Bartosza Żołyńskiego, orkiestra dywizyjna oraz poczty trąbek z płomieniami 1. Brabanckiego batalionu czołgów, 2. Flandryjskiego batalionu czołgów i Drezdeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej. Uroczystość przekazania dowodzenia zakończyła defilada pododdziałów 34BKPanc.

Tekst: kpt. Rafał Nowak

Foto: st. chor. Rafał Mniedło

%d bloggers like this: