LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Generał Czosnek już Czarnej Dywizji

W poniedziałek 19 grudnia br., w Sali Tradycji 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) w Żaganiu, miała miejsce uroczystość powitania rozpoczynającego tu służbę gen. bryg. Stanisława Czosnek.

Podczas uroczystej zbiórki, w obecności dowódców jednostek wojskowych oraz kierowniczej kadry Dowództwa Czarnej Dywizji powitano gen. bryg. Stanisława Czosnek, który decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy – szefa sztabu 11LDKPanc. Gen. Czosnek ostatnio pełnił obowiązki dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej.

W czasie uroczystości gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca 11LDKPanc powitał swego zastępcę słowami:

– Nasza cierpliwość została wynagrodzona. Po niemal roku, roku kiedy dywizja realizowała szereg niezwykle ważnych i wymagających zadań, na stanowisko mojego zastępcy został wyznaczony Pan gen. Czosnek. Powiem szczerze, że zadań w naszej Dywizji nigdy nie brakowało, nie brakuje i pewnie brakować nie będzie, dlatego cieszę się, że Pan do nas dołączył. Panie generale witam na pokładzie Czarnej Dywizji.

Następnie Gen. Mika nałożył na mundur witanego żołnierza czarny naramiennik, wyróżnik i symbol żołnierzy spod znaku husarskiego skrzydła.

Gen. Czosnek zabierając głos w krótkich żołnierskich słowach powiedział:

– Z wielką pokorą i dużą dozą nieśmiałości przychodzę do 11. Dywizji. Moim zamiarem jest zrobić wszystko, co jest tylko możliwe ażeby budować chwałę i siłę Czarnej Dywizji.

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie.

Tekst: mjr Artur Pinkowski

Zdjęcia: st.chor. Rafał Mniedło

%d bloggers like this: