LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Centralny Zlot Klas Wojskowych Żagań-16

 

We wtorek 4 października w Żaganiu, zainaugurowano Centralny Zlot Klas Wojskowych Żagań-16. Już po raz trzeci, uczniowie będą rywalizowali, na żagańskim poligonie Karliki o miano najlepszej klasy mundurowej o profilu wojskowym w naszym kraju.

Podczas tegorocznego zlotu, przez sześć kolejnych dni od 03 do 08 października br., blisko tysiąc młodych ludzi uczących się w 24 klasach mundurowych i reprezentujących wszystkie województwa, będzie konkurować o miano najlepszych z najlepszych. W rywalizacji udział weźmie również kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży z klasy o profilu wojskowym z Ukrainy. Honorowy patronat nad Zlotem objął Minister Obrony Narodowej.

W czasie uroczystości otwarcia Centralnego Zlotu Klas Mundurowych, którą zorganizowano 4 października, na wspólnym apelu w obecności kompani honorowej wystawionej przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej, stanęli uczniowie i nauczyciele klas mundurowych oraz organizatorzy i instruktorzy z jednostek wojskowych Czarnej Dywizji oraz Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 kompanii specjalnej „Commando”.

Otwierając Zlot, generał dywizji Jarosław Mika, dowódca Czarnej Dywizji mówił: „Celem Zlotu jest m.in. popularyzowanie wśród młodzieży historii i tradycji dziejów oręża polskiego, jak również współczesnego wizerunku Wojska Polskiego. Pragniemy, abyście droga młodzieży, w wyniku rywalizacji sportowej, nabyli umiejętności niezbędnych do współdziałania w grupie, poznali trochę „żołnierskiego rzemiosła” oraz zdobyli wiele nowych doświadczeń w zakresie edukacji proobronnej. Żywię nadzieję, że te wspaniałe zawody sportowo – obronne będą również krokiem w kierunku wyboru waszej drogi życiowej. Teraz jesteście uczniami, którzy militaria i wojskowość dziś traktują, jako hobby i zainteresowanie, lecz wierzę mocno w to, że dla wielu z was służba wojskowa stanie się to wyborem przyszłego zawodu”.

W czasie rywalizacji uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą teoretyczną na temat historii i współczesności Wojsk Pancernych, ale również umiejętnościami praktycznymi podczas manewrów sportowo – obronnych i szkolenia ogniowego oraz konkursu musztry i piosenki marszowej. Szczególnie widowiskowa zapowiada się konkurencja marszobiegu, która rozgrywana będzie na dystansie 8 km. Podczas pokonywania trasy każda z drużyn będzie musiała wykonać szereg zadań oraz wykazać się wiedzą i umiejętnościami min.: pomocy i ewakuacji rannych, strzelania, rzutu granatem, ale również siłą podczas przepychania pojazdu i przenoszenia skrzynek z amunicją.

Oprócz codziennych szkoleń i zajęć, będziecie mieli również czas na rozrywkę i zabawę. Codziennie, po zakończonych zajęciach, organizatorzy przewidzieli dla was wiele atrakcji kulturalnych. Jestem przekonany, że czas spędzony tu na obozowisku „Karliki” zostanie w waszej pamięci na zawsze”. – można było usłyszeć dalej podczas przemówienia gen. Miki.

Miejsce Zlotu nie zostało wybrane przypadkowo. 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, to przodujący związek taktyczny w naszym kraju, jedyny o strukturze pancernej. Jest główną siłą uderzeniową Wojsk Lądowych. Czarna Dywizja ponadto dysponuje i wykorzystuje w trakcie codziennego szkolenia nowoczesny sprzęt wojskowy, który przez cały okres pobytu uczniów prezentowany będzie w trakcie rywalizacji. Uczniowie będą mieli szansę zapoznać się, m.in. z czołgami Leopard 2A4 i Leopard 2A5, kołowym transporterem opancerzonym KTO Rosomak, czy 122 mm wyrzutnia WR-40 Langusta i armatohaubica 152 mm „Dana”. Rzecz jasna nie mogło tu zabraknąć dumy lubuskich pancerniaków, legendarnego „Rudego” o numerze taktycznym 102. Równolegle zapoznają się z tradycjami i współczesnością oręża polskiego, głównie Czarnej Dywizji.

Ponadto każda klasa mundurowa będzie demonstrowała swe umiejętności podczas konkursu musztry i piosenki marszowej, a także prezentowała swoje szkoły, miasta i region, z którego pochodzą uczniowie.

Tekst: mjr Artur Pinkowski

Zdjęcia: por. Krzysztof Gonera

%d bloggers like this: