LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Ostatnia droga polskiego pancerniaka we Flandrii

W przeddzień uroczystości 72 rocznicy walk o wyzwolenie Belgii we flandryjskim Massehoven pożegnano jednego z dwóch ostatnich żołnierzy gen. Maczka w Belgii, śp. kpt. Stefana Jezierskiego.

W nabożeństwie pogrzebowym w miejscowym kościele pw. św Stefana oraz ceremonii pogrzebowej na przykościelnym cmentarzu uczestniczyli przybyli licznie członkowie Stowarzyszenia 1DPanc w Belgii z Janem Cornelissensem na czele, przedstawiciele Polonii belgijskiej, delegacja Szkoły Polskiej w Antwerpii ze sztandarem, delegacja 10BKPanc z repliką sztandaru 1. pułku pancernego pod przewodnictwem mjr. Michała Stańczyka, sekretarz zarządu FOPP ppłk (r) Waldemar Kotula . Nabożeństwo pogrzebowe odprawił i pożegnał śp. kpt. Stefana Jezierskiego ks. Sł. Klim SChr. proboszcz Polskiej Parafii Rzymskokatolickiej w Bredzie. W trakcie wystąpień pożegnalnych przypominano szlak bojowy śp. Stefana Jezierskiego, podkreślano jego stosunek do barw i tradycji legendarnej 1. Polskiej Dywizji Pancernej. W ostatnich latach życia opiekował się on sztandarem Stowarzyszenia Żołnierzy 1 PDPanc „Benelux” zrzeszonym w Związku Kół 1 PDPanc. W 2011roku przekazał sztandar żołnierzom Czarnej Dywizji. Od tego czasu znajduje się on w zbiorach dywizyjnej Sali Tradycji i przypomina, że pod tym sztandarem Maczkowcy powrócili symbolicznie do Polski w 1991 roku.

***

Stefan Jezierski urodził się 10 grudnia 1924 roku w Kaliszu. W momencie wybuchu wojny był gimnazjalistą. Po ataku Rosji Sowieckiej na Polskę 17.09.1939r. czynnie włączył się w działania ruchu oporu, za co został skazany i zesłany na Syberię. Razem z żołnierzami Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Andersa przebył drogę z Rosji przez Bliski Wschód do Europy Zachodniej. Dostał się do Szkocji, gdzie trafił do formującej się 1. Dywizji Pancernej. Jako żołnierz 1. pułku pancernego 10 BKPanc brał udział w walkach w Normandii, Belgii, Holandii i w Niemczech. Po wojnie zamieszkał w Belgii, gdzie aktywnie włączył się do współpracy z Polonią belgijską , był również aktywnym członkiem Koła „Benelux” Związku Żołnierzy 1DPanc. Za zasługi bojowe odznaczony był m.in Krzyżem Walecznych i odznaczeniami wojennymi Belgii i Holandii. Był Kawalerem Krzyża Kawalerskiego OOP, francuskiej Legii Honorowej oraz Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, był uhonorowany wieloma odznaczeniami kombatanckimi, m.in Krzyżem 1 DPanc i Medalem ” Pro Memoria „

Tekst i foto: WAK

%d bloggers like this: