LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Belgia pamięta

W minioną niedzielę 25 września w belgijskim Lommel uczczono pamięć polskich żołnierzy poległych za wyzwolenie Belgii w 72 rocznicę walk. W uroczystościach udział brali również żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) pod przewodnictwem gen. bryg. Macieja Jabłońskiego, któremu towarzyszył poczet ze sztandarem 10. Brygady Kawalerii Pancernej oraz delegacja dowództwa dywizji.

Uroczystości rozpoczęło złożenie wieńców pod pomnikiem upamiętniającym poległych w latach wojen światowych mieszkańców Lommel. Złożyli je Ambasador RP w Belgii, Artur Orzechowski, burmistrz Lommel, Kris Verduyckt , delegacja Czarnej Dywizji oraz przedstawiciele belgijskiej Polonii. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel, na którym znajduje się 257 mogił polskich żołnierzy, głownie z 1. Polskiej Dywizji Pancernej (1PDPanc), a także Polskich Sił Powietrznych i bojowników ruchu oporu, którzy w latach ostatniej wojny oddali życie za wolność północnej części Belgii.

Uroczystości na największej polskiej nekropolii w Królestwie Belgii rozpoczęła msza święta dedykowana poległym polskim bohaterom koncelebrowana przez przybyłego z kraju biskupa Adama Odziemka z udziałem księdza prałata Ryszarda Sztylki OMI, Rektora Polskiej Misji Katolickiej na kraje Beneluxu.

W dalszej części uroczystości zapalono znicz pamięci. Licznie zebrani uczestnicy przybyli z Polski i różnych zakątków Belgii, przedstawiciele Stowarzyszeń 1 PDPanc z Belgii i Holandii członkowie korpusu dyplomatycznego wysłuchali przemówień Ambasadora RP Artura Orzechowskiego i gospodarza Lommel Krisa Verduyckta.

Ambasador A. Orzechowski w swoim wystąpieniu przypomniał zgromadzonym m.in. czyn bojowy pancerniaków gen. Stanisława Maczka we Flandrii jesienią 1944 roku. Podkreślił ich wkład w wyzwolenie Flandrii, jak również i to, że w trudnych powojennych chwilach wielu z nich znalazło tutaj schronienie, dom i drugą rodzinę. Wspominał również śp. Stefana Jezierskiego, żołnierza 1. pułku pancernego, który odszedł na wieczną wartę tuż przed tegorocznym uroczystościami. Zauważył jak symbolicznie historia jego życia obrazuje losy Polaków po II wojnie światowej.

Po przemówieniach uczniowie Szkoły Polskiej w Antwerpii zaprezentowali program poetycki dedykowany pamięci o polskich żołnierzach, wyzwolicielach Flandrii. Zgromadzeni mogli także wysłuchać nagrania archiwalnego refleksji en. Stanisława Maczka odnoszących się do wyzwolicielskiej misji jego żołnierzy i utrwalaniu pamięci o ich heroicznych dokonaniach. Uroczystości na cmentarzu w Lommel zakończyło złożenie wieńców przed centralnym pomnikiem w polskiej i belgijskiej asyście wojskowej.

Rocznicowe uroczystości zwieńczone były także serdecznymi spotkaniami delegacji Czarnej Dywizji z przedstawicielami belgijskich środowisk polonijnych i stowarzyszeń pielęgnujących tradycje 1PDPanc, a zrzeszonych w Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków. Rozmawiano o wspólnych projektach dotyczących utrwalenia wiedzy w Belgii o czynie bojowym pancerniaków spod znaku husarskiego skrzydła.

Tekst i foto: Waldemar Kotula

%d bloggers like this: