LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Świętoszów Wojsko Żagań

Marsz kwartalny pancerniaków

 

Żołnierze 1. Brabanckiego batalionu czołgów uczestniczyli w zajęciach z wychowania fizycznego. Tym razem tematem zajęć były marsze, które odbywają się w 34BKPanc cyklicznie.

Marsz, czyli zorganizowany ruch wojsk w kolumnach marszowych, po drogach lub na przełaj w celu osiągnięcia wyznaczonego rejonu lub wyjścia na wyznaczoną rubież z zachowaniem zdolności do wykonania zadań bojowych. Celem takich zajęć jest sprawdzenie czynności żołnierzy podczas marszu oraz z organizacji zabezpieczenia bojowego w czasie postoju.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się od przyjęcia meldunków od dowódców pododdziałów o gotowości do rozpoczęcia marszu. Dowódca batalionu, podpułkownik Andrzej Kasperski sprawdził gotowość pododdziałów, wydał rozkaz do marszu oraz określił kolejność pododdziałów w ugrupowaniu marszowym batalionu.

Czołgiści mieli do pokonania trasę o długości około 20 kilometrów, podzieloną na kilka odcinków. Na czele batalionu przemieszczał się pluton rozpoznawczy z kompanii dowodzenia, prowadząc rozpoznanie drogi marszu. Umiejętności zwiadowców umożliwiły sprawne pokonanie wyznaczonej trasy oraz rozpoznanie i zajęcie wyznaczonego przez dowódcę rejonu ześrodkowania, za którymi kolejno przemieszczały się kolumny żołnierzy z poszczególnych pododdziałów.

Po wykonaniu marszu i osiągnięciu zamierzonego celu żołnierze udali się w drogę powrotną. Do brygady dotarli zgodnie z planem, gdzie od razu przystąpili do obsługi broni i sprzętu, a dowódcy pododdziałów zameldowali dowódcy batalionu zakończenie zajęć.

Tekst : st. chor. Przemysław Wojtysiak

Foto : kpr. Sławomir Trociński

%d bloggers like this: