LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Husaria, dawni pancerniacy

W czwartek 8 września br., w Sali Tradycji 11LDKPanc odbył się finał konkursu wiedzy na temat „Husaria, dawni pancerniacy”. W konkursie wzięli udział żołnierze laureaci pierwszych miejsc w swoich jednostka wojskowych.

Głównym motywem konkursu było ukazanie tradycji orężnych i bitewnych, ale i stylu życia husarii polskiej. Formacji kawaleryjskiej znanej z wielu wspaniałych zwycięstw i bitew od początku XVI do połowy XVIII wieku. Zawołanie husarskie „Amor patriae nostra lex” (Miłość ojczyzny z naszym prawem) po dziś dzień z dumą noszą na swych mundurach żołnierze Czarnej Dywizji.

Tegoroczny konkurs wiedzy odbywał się w przeddzień 333. rocznicy wiktorii wiedeńskiej, bitwy (12 września, 1683) która zmieniła losy Europy, a podczas której szczególną rolę odegrały właśnie chorągwie husarskie.

Założeniem konkursu było nie tylko upowszechnianie wiedzy o dziedziczonych i kultywowanych tradycjach, ale również sprawdzenie jej poziomu. Jednocześnie ważne było to, że konkurs w swych założeniach, to rywalizacja oparta na szlachetnym współzawodnictwie. – opisywał ppłk Waldemar Szczepaniak, przewodniczący jury konkursowego.

Finał konkursu składał się z dwóch etapów. W pierwszym z nich uczestnicy rozwiązywali test wyboru składający się z trzydziestu drobiazgowych pytań. Do finału ustnego kwalifikowało się pięciu najlepszych uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów.

W konkursowym finale każdy z piątki najlepszych uczestników odpowiadał przed komisją na trzy pytania, które losował z przygotowanych wcześniej zestawów.

Dopiero suma odpowiedzi ustnych i testu wyboru pozwoliła na wyłonienie najlepszych tegorocznych „żołnierzy-historyków” w Czarnej Dywizji. A byli nimi: pierwsze miejsce plutonowy Michał Józefaciuk (10BKPanc), drugie miejsce zajął sierżant Piotr Mazur (5Kbsap), a na trzecim miejscu uplasował się starszy szeregowy Karol Kuzara (10BKPanc), wyróżnienia otrzymali starszy szeregowy Paweł Łysakowski (17WBZ) oraz starszy sierżant Paweł Marcinek.

Podczas uroczystego zakończenia konkursu laureatom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. Ppłk Szczepaniak w imieniu dowódcy 11LDKPanc pogratulował uczestnikom osiągniętego wyniku i wyraził uznanie dla ich wszechstronnej, wręcz encyklopedycznej wiedzy historycznej.

Tekst i zdjęcia: mjr Artur Pinkowski

%d bloggers like this: