LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Skażenie

Żołnierze z dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej wraz z grupą z 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania wspólnie uczestniczyli w cyklicznym szkoleniu z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia.

Szkolenie miało miejsce 2 września br., na terenie specjalistycznego ośrodka szkoleniowego, znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. Zajęcia te były oparte o schemat, w którym uczestnicy po założeniu indywidualnych środków ochrony, którymi są maska przeciwgazowa oraz odzież ochrona pokonują teren skażony, a następnie zostają poddani procesowi likwidacji skażeń.

W pierwszym etapie, żołnierze zostali zapoznani z warunkami bezpieczeństwa podczas szkolenia, a następnie wysłuchali wykładu z zakresu rozwoju broni chemicznej oraz możliwości środków ochrony.

Po części teoretycznej żołnierze rozpoczęli część praktyczną zajęć poprzez ubranie odzieży ochronnej oraz maski przeciwgazowej. Tak przygotowani, po sprawdzeniu szczelności elementów ochronnych, pieszo pokonywali około stu metrowy odcinek, na którym rozmieszczone były pojemniki z imitatorami bojowych środków trujących.

Po przejściu rejonu skażonego, w punkcie likwidacji skażeń żołnierze natychmiast przystępowali do czynności odkażenia indywidulanego wyposażenia oraz likwidacji skażeń.

– Szkolenie takie ma na celu przygotowania żołnierzy do wykonywania swoich zadań w terenie skażonym oraz przeprowadzenia likwidacji skażeń przy wykorzystaniu indywidualnych pakietów. Ponadto dzięki możliwościom jakie daje ośrodek na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim, można bardzo urealnić szkolenie, co przekłada się na cenne żołnierskie doświadczenie, wiedzę i umiejętności – podsumowywał szkolenie szef wojsk chemicznych Czarnej Dywizji, podpułkownik Tomasz Godek.

Tekst i zdjęcia: chor. Rafał Mniedło

%d bloggers like this: