LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Pożegnanie żołnierza

W środę 31 sierpnia br. w Sali Tradycji 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) w Żaganiu, miała miejsce uroczystość pożegnania kapitana Patryka Stępniewskiego, który kończy służbę w dowództwie Czarnej Dywizji.

Podczas uroczystej zbiórki, w obecności sztandaru wojskowego, przełożeni, koledzy, żołnierze oraz pracownicy wojska spotkali się, aby pożegnać kpt. Patryka Stępniewskiego, który w dowództwie dywizji służył, jako oficer tłumacz w Wydziale Współpracy Cywilno-Wojskowej (G-5). Oficer został skierowany na Studia Podyplomowe, organizowane w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu.

Kpt. Stępniewski służył w sztabie Czarnej Dywizji od 1 lipca 2013 roku, a wcześniej w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Ponadto oficer podczas swej dotychczasowej służby realizował zadania w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, w składzie Zespołu Doradczo-Szkoleniowego OMLT.

Ppłk Arkadiusz Stachowiak, charakteryzując sylwetkę żegnanego żołnierza mówił:

– Patryk nigdy nie bał się wyzwań, lecz zawsze stawiał im czoła. Swoim przygotowaniem, zaangażowaniem, ale także kulturą osobistą, nawet w tych najtrudniejszych chwilach służby, mógł być przykładem merytorycznie przygotowanego oficera. Jest żołnierzem, którego cechuje ogromne poczucie obowiązku oraz odpowiedzialności, ale i humoru, którym umiał zarażać innych. Dla takich żołnierzy jak Patryk zawsze powinno być miejsce w Czarnej Dywizji. Wierzę, że Patryk po ukończeniu Akademii powróci do nas.

Tekst i zdjęcia: mjr Artur Pinkowski

%d bloggers like this: