LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Świętoszów Wojsko

Pierwszy etap służby zakończony

Pierwszy trzymiesięczny etap szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej właśnie dobiegł końca. W dniach od 19 do 21 lipca na terenie obiektów 23 Śląskiego pułku artylerii (23Śpa) zostały przeprowadzone egzaminy kończące szkolenie podstawowe elewów.

Egzamin został podzielony na trzy etapy. W pierwszym dniu żołnierze służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych zostali poddani sprawdzianowi z wychowania fizycznego, który obejmował marszobieg na 3000 metrów, podciąganie na drążku, bieg wahadłowy 10X10 oraz skłony tułowia na czas.

Drugi dzień zmagań odbył się na strzelnicy garnizonowej. W tym dniu elewi zostali sprawdzeni z wykonywania strzelania szkolnego nr 2 z karabinka kbk AKMS oraz wykazania się wiedzą i umiejętnościami z zakresu znajomości budowy i użytkowania broni strzeleckiej, wykonywania rzutu granatem treningowym, norm medycznych, posługiwania się środkami łączności oraz środkami ISOPS.

Ostatniego dnia kandydaci do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych pisali test wiedzy teoretycznej z przedmiotów objętych „Programem szkolenia podstawowego SZ RP”, a następnie poddani zostali egzaminowi praktycznemu na przykoszarowym placu ćwiczeń. Sprawdzian przeprowadzono w formie „pętli taktycznej”, na którym instruktorzy sprawdzili wykonywanie norm szkoleniowych i ocenili umiejętność działania żołnierzy na polu walki.

Teraz przed elewami miesiąc szkolenia specjalistycznego, w czasie którego będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności praktyczne w swoich specjalnościach wojskowych. Mury bolesławieckie jednostki opuszczą pod koniec sierpnia br.

Wszyscy elewi po zakończeniu służby przygotowawczej, będą mogli podpisać kontrakt na służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Tekst i zdjęcia: 23Śpa

%d bloggers like this: