LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Wojsko Żagań

Robocza wizyta

Z dwudniową wizytą w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej przebywał dowódca niemieckiej 1 Dywizji Pancernej, generał dywizji Johan Langenegger.

Wizyta w pancernej stolicy Polski, Żaganiu rozpoczęła się od spotkania generała Langeneggera z dowódcą Czarnej Dywizji, generałem dywizji Jarosławem Miką, podczas którego dowódcy obu związków taktycznych poruszali tematykę wzajemnej współpracy oraz szkoleń w wymiarze międzynarodowym.

Następnie w Sali Sztandarowej Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych goście z Niemiec zapoznani zostali ze stanem realizacji przedsięwzięć dwustronnej współpracy. Podniesione zostały między innymi aspekty wymiany doświadczeń oraz planów na przyszłość.

Po zakończonym panelu briefingowym, goście z Bundeswehry mieli możność podróży po kartach historii, ilustrowanych w Sali Tradycji bogatą ekspozycją cennych memorabiliów oraz opisem wydarzeń, relacjonowanych przez jej kustosza, Waldemara Kotulę.

Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, poświęcone martyrologii alianckich jeńców wojennych, na zakończenie której Generał Langenegger złożył wieniec pod Pomnikiem Ofiar Stalagu VIIIC.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gonera

%d bloggers like this: