LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Świętoszów Wojsko Żagań

Brytyjscy goście w Czarnej Dywizji

We wtorek 14 czerwca, w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej przebywała delegacja żołnierzy brytyjskich, pod przewodnictwem gen. dyw. Patricka Sandersa, dowódcy 3 Dywizji Zmechanizowanej (3rd Mechanised Division).

W składzie delegacji znalazł się również gen. bryg. Ian Mortimer, dowódca brytyjskiej 20-tej Brygada Piechoty – Żelazna Pięść (20th Armoured Infantry Brigade), która na co dzień stacjonuje w Paderborn, w północnych Niemczech i wchodzi w skład 3 Dywizji Zmechanizowanej.

Goście wizytę rozpoczęli od zwiedzania Sali Tradycji Czarnej Dywizji w Żaganiu, gdzie mieli okazję bliżej poznać historię i tradycje, jakie dziedziczą oraz z dumą kultywują żołnierze 11LDKPanc. Zwiedzanie Sali Tradycji, która łączy w sobie przeszłość z teraźniejszością zapewnił kustosz Waldemar Kotula, który w zwarty sposób zaprezentował tradycje bojowe i współczesną działalność dywizji.

Kolejnym punktem pobyty były odwiedziny w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (10BKPanc) w Świętoszowie. Zastępca dowódcy brygady płk Zbigniew Śliżewski powitał delegację w brygadzie, natomiast pełniący obowiązki szefa sztabu mjr Piotr Nawrocki zapoznał przybyłych z zadaniami, infrastrukturą, wyposażeniem, osiągnięciami, historią a także bazą szkoleniowo-treningową dowodzonej jednostki. Wiele uwagi poświecono przygotowaniom do realizacji wspólnych zadań w ramach zobowiązań sojuszniczych, tu w dyskusji brał udział ppłk Wojciech Strzelecki wraz ze swoim zastępcą mjr. Karolem Szczepaniakiem.

Brytyjscy goście, na zaproszenie gen. dyw. Jarosława Miki, dowódcy 11LDKPanc odwiedzili także, żołnierzy organu dowodzenia dywizji, biorących udział w ćwiczeniu Anakonda-16. W czasie pobytu zostali oni zapoznani ze strukturą i zadaniami realizowanymi przez osoby funkcyjne w poszczególnych pionach stanowiska dowodzenia Czarnej Dywizji.

Szefowie pionów stanowiska dowodzenia zapoznali przybyłych z aktualną sytuacją taktyczną i operacyjną realizowana przez 11LDKPanc w czasie ćwiczenia Anakonda-16. Przedstawiono również aktualną sytuację w podległych pododdziałach, oraz spodziewane kierunki działania zakładanego w ćwiczeniu przeciwnika.

Dowódca 11LDKPanc gen. bryg. Jarosław Mika, przedstawił zaangażowanie żołnierzy dowództwa 11 Dywizji oraz wszystkich jednostek wojskowych wchodzący w jej skład, w realizację zadań podczas ćwiczenia Anakonda-16. Gen. Mika podkreślał z dumą fakt, że w tegorocznej edycji ćwiczenia Anakonda bierze udział blisko 3500 żołnierzy oraz ponad 800 jednostek różnego rodzaju pojazdów i sprzętu wojskowego z Czarnej Dywizji. Zaprezentowano również rozmieszczenie jednostek Dywizji w czasie ćwiczenia. Uwypuklono fakt, że jednostki 11LDKPanc są rozlokowane na terenie całego kraju, na poligonach w Drawsku Pomorskim, Orzyszu, Wędrzynie oraz Żaganiu i Świętoszowie, ale także w centrach dowodzenia w Warszawie, Krakowie i Szczecinie.

Tekst: mjr Artur Pinkowski

Zdjęcia: kpt. Adriana Wołyńska

%d bloggers like this: