LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Świętoszów Wojsko Żagań

ANAKONDY-16 rozpoczęta w Czarnej Dywizji

Blisko 3000 żołnierzy oraz ponad 800 jednostek różnego rodzaju pojazdów i sprzętu wojskowego z Czarnej Dywizji bierze udział, w rozpoczynających się 06 czerwca br., ćwiczeniach pk. ANAKONDA-16.

ANAKONDA-16 to międzynarodowe ćwiczenie, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i partnerskich. Ćwiczenie jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym SZ RP w 2016r. i prowadzone będzie w dniach 07-17 czerwca br.

Żołnierze dowództwa dywizji oraz wszystkich jednostek wojskowych wchodzący w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) podczas ćwiczenia ANAKONDA-16 będą ćwiczyć na terenie całego kraju, w tym: poligonach w Drawsku Pomorskim, Orzyszu, Wędrzynie oraz Żaganiu i Świętoszowie.

Otwierając ćwiczenie na zbiórce organu dowodzenia gen. dyw. Jarosław Mika, 11LDKPanc mówił: „Trudno sobie wyobrazić większe ćwiczenie w Polsce bez udziału żołnierzy 11LDKPanc. Dziś nasi koledzy i koleżanki rozpoczynają ćwiczenie ANAKODA-16 od Orzysza przez Drawsko Pomorskie, Wędrzyn, Żagań, Świętoszów, ale również i w Warszawie. Na blisko 30000 żołnierzy z polski i krajów sojuszniczych i partnerskich biorących udział w ćwiczeniu blisko 3000 jest z Czarnej Dywizji.”

Głównym celem ćwiczenia jest zgrywanie narodowych i koalicyjnych dowództw oraz pododdziałów w ramach połączonej operacji obronnej w warunkach zagrożeń hybrydowych. Dodatkowym aspektem podlegającym weryfikacji i sprawdzaniu jest funkcjonowanie systemu i procedury realizacji zadań w ramach funkcji państwa gospodarza.

Przyjęty scenariusz ANAKONDY-16 umożliwi sprawdzenie reakcji ćwiczących na całe spektrum wyzwań, które zidentyfikowano w trwających współcześnie konfliktach. Szczególnie ważna będzie właściwa i adekwatna reakcja na zagrożenie hybrydowe.

Pododdziały Czarnej Dywizji podczas ćwiczenia będą realizować szereg zadań, do których należą przede wszystkim: kierowanie ogniem broni połączonych, ewakuacja medyczna, likwidacja skutków użycia broni masowego rażenia, realizacja zadań państwa-gospodarza oraz przemieszczenie i ruch wojsk na dużą odległość w tym organizacja przeprawy przez rzekę Odrę. Najważniejszym zadaniem organu dowodzenia Czarnej Dywizji będzie integracja taktyczna dowództw i podległych pododdziałów zarówno w układzie narodowym jak i międzynarodowym.

Sekcja prasowa 11DKPanc

mjr Artur Pinkowski

%d bloggers like this: