LOKALNY PORTAL INFORMACYJNY

Żagań, Żary, Szprotawa, Iłowa, Kożuchów i okolice.

Świętoszów Wojsko

Przysięga w Czarnej Dywizji

 

 

 

 

 

 

Po blisko miesięcznym przeszkoleniu, w piątek 3 czerwca w Krośnie Odrzańskim słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 320 elewów II turnusu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

Żołnierze wypowiedzieli następujące słowa:

Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.

W uroczystości zorganizowanej przez 5 Kresowy batalion saperów (5Kbsap) uczestniczyli żołnierze służby przygotowawczej szkolący się dotychczas w trzech jednostkach wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) tj.: 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (10BKPanc) w Świętoszowie, 23 Śląskim pułku artylerii (23Spa) w Bolesławcu oraz 5Kbsap w Krośnie Odrzańskim.

Uroczysty apel ze złożeniem przysięgi wojskowej przeprowadzony został na centralnym placu Krosna Odrzańskiego, Pl. Św. Jadwigi Śląskiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dowódcy i żołnierze jednostek 11LDKPanc oraz innych służb mundurowych, ale przede wszystkim rodziny, najbliżsi i przyjaciele żołnierzy-elwów służby przygotowawczej, którzy do Krosna przybyli z różnych zakątków naszego kraju, oraz licznie zebrani mieszkańcy miasta. Wszystkich gości przywitał dowódca Garnizonu Krosno Odrzańskie ppłk Jarosław Szczypiorski.

Uroczystość uświetniła także kompania honorowa wystawiona przez 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną, poczty sztandarowe 10BKPanc, 23pa, 5bsap oraz Orkiestra Wojskowa z Żagania.

Podczas uroczystości przypomniano symbolikę przysięgi wojskowej oraz przybliżono dotychczasowy proces szkolenia elewów.

Pamiętajcie, że przysięga to nie tylko podniosła uroczystość, nie tylko ulotne bez znaczenia słowa. Przysięga to przede wszystkim wyraz waszego patriotyzmu i umiłowania ojczyzny, to największe zobowiązanie wobec celów i zadań stawianych żołnierzom przez Naród Polski. Ale nade wszystko to akt ślubowania i swoiste przyrzeczenie składane Ojczyźnie i naszym rodakom”. – gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca 11LDKPanc.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie przysięgi wojskowej przez ponad trzystu elewów służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Wyróżnienia złożeniem przysięgi na sztandar dostąpili: z 10BKPanc – szer. elew Kamil Grejner, szer. elew Tomasz Hereda, szer. elew Karol Harbacewicz, szer. elew Tomasz Muniak, z 23 Śpa – szer. elew Mateusz Żbik, szer. elew Paweł Nowicki, szer. elew Dawid Łucka, szer. elew Robert Kluzek oraz z 5Kbsap szer. elew Jarosław Migas, szer. elew Daniel Antoszek, szer. elew Piotr Duży, szer. elew Radosław Sałkiewicz. Aktu uroczystego zaprzysiężenia dokonał gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca 11LDKPanc.

Po akcie przysięgi i błogosławieństwie na dalszą służbę, udzielonym przez kapelana Garnizonu Krosno Odrzańskie ppłk Edwarda Olecha, gen. Mika mówił dalej: „Służba w wojsku, a szczególnie w jednostkach wojskowych Czarnej Dywizji, stwarza Wam po odbyciu przeszkolenia w Narodowych Siłach Rezerwowych wiele możliwości spełnienia się, jako obywatele Rzeczypospolitej. Będzie to dla Was, nie tylko atrakcyjna oferta na przyszłość, ale również przygoda oraz możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Składając uroczystą przysięgę wojskową na sztandar jednostki wojskowej, dostąpiliście dziś zaszczytu możliwości spełnienia swego zobowiązania wobec Ojczyzny, stając się tym samym, pełnoprawnymi członkami naszej żołnierskiej społeczności, czego Wam serdecznie gratuluję”.

W imieniu żołnierzy składających przysięgę głos zabrał szer. elew Igor Cybail, który mówił: „Pamiętajmy, że wojsko jest naszą przyszłością tak samo jak My jesteśmy przyszłością wojska, dlatego swoim postępowaniem powinniśmy godnie je reprezentować. Sprawmy, aby mundur żołnierza kojarzony był z przyzwoitością i honorem. Zawsze bądźmy oddani społeczeństwu i krajowi”.

Elementem kończącym całą uroczystość była defilada pododdziałów żołnierzy służby przygotowawczej. Defiladę przyjęli dowódcy jednostek oraz zaproszeni goście.

Na zakończenie uroczystości z kilkuminutowym koncertem połączonym z pokazem musztry paradnej, wystąpiła Orkiestra Wojskowa z Żagania pod dowództwem
tamburmajora chor. Marcina Kuciewicza i kapelmistrza st. chor. szt. Adama Dudzika.

Tekst: mjr Artur Pinkowski

Zdjęcia: chor. Rafał Mniedło

%d bloggers like this: